TID FOR SJØØRRET

F1000023

Det er sjøørret-tid. Børstemarken er igang og det kastes, kastes, kastes og kastes. Selv vi som ikke jakter laksefisker i salt vann frivillig, kan ikke unngå å legge merke til det. Vi hører sjelden om gromme fangster, men trua, pågangsmotet og iveren er definitiv – til tider misunnelsesverdig.

Det var heller ikke dette det skortet på i filmen ”I skuggen av laksen” som ble vist på ”Ut i naturen” denne uken. Ja, jeg ble nærmest rørt over hvordan en sjøørretelskende vestlending klarte å utvise en slik entusiasme og glede over det vi med hånden på hjertet må kalle relativt slunkne sjøørretter fra Oslofjorden.

Havforskningsinstituttet kom nylig med en rapport som bl a fortalte at fjorårtes sjøørrettfangst på Vestlandet og i Trøndelag var 1/4 av gjennomsnittet de siste ti årene – et tall som forteller om at tilstanden for arten i dens kjerneområder er dramatisk.

Hovedårsaken til dette er den voldsomme oppblomstringen av lakselus i oppdrettsttette fjorder i sommermånedene.

Den vestnorsk og trønderske sjøørretten lever sitt saltvannsliv i nærheten av den delen av landet hvor oppdrettsanleggene er tettetst, i motsetning til laksen, som svømmer til havs. Den er derfor særlig utsatt for den dødelige lusa.

sjøørretlandet - fluehue

Vi undres over at dette faktum ikke ble nærmere belyst i prime time på NRK, selv om problematikken ble berørt uten at synderen fikk sitt pass skikkelig påskrevet.

Det var fint å se at det nytter å gjøre noe for å bedre sjøørretens gytemuligheter, det være seg i småbekker i Østfold eller i legendariske sjøørretelver som Aurlandselva. Programmet siste del;  fra området rundt Bodø – et av våre virkelig gjenlevende sjøørretteldoradoer – var nærmest pornografisk, ja så til de grader panegyrisk at en satt igjen med inntrykket av at den norske sjøørreten er noe en bør begynne å bruke mer tid på som sportsfisker – ikke at den er alvorlig truet av en industri, som er i ferd med å knekke dens eksistens i artens kjerneområder.

LN

Filmen kan ses her:  http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen 

 

 

Stikkord: , , , , , , , ,