Bekkerøye tatt i Akerelva august 2013

Bekkerøye tatt i Akerelva august 2013

I dag sender vi to bekkerøyehoder  til Miljødirektoratet i Trondheim. Å sende kroppsdeler av lik i posten (eller legge under dyna til folk en ikke liker), er mafiametoder vi vanligvis  ikke bedriver. Ingen fiskeforskere eller fiskeforvaltere i Oslo-regionen har vist interesse for å ta en nærmere titt på de to bekkerøyene, som ble tatt i Akerselva forrige lørdag. Det har derimot Trygve Hesthagen hos Miljødirektoratet, mannen bak fjorårets rapport om bekkerøyas utbredning i Norge.

Analysefiskene som ble tatt forrige lødag

Analysefiskene som ble tatt forrige lødag

Ved å analysere øresteinene til de to 300-grammerne, kan han finne ut alder og vekst. Det kan forhåpentligvis gjøre at en kommer et skritt videre i funderingene på fiskenes opphav.

LN

Stikkord: , , , , ,