Tirsdag ble programmet  «Ødelagte fiskevann» vist på Ut i naturen / NRK.

Programmet belyste bare toppen av isfjellet på det som allerede er blitt en miljøskandale: Den overdrevne utsettinger av ørretunger i Norske vann og vassdrag. «Ødelagte fiskevann» tok kun for seg  situasjonen i kraftmagasinene, hvor regulantene er pålagt av myndighetene å sette ut x antall tusen fisk årlig, som kompensasjon for ødelagte gyteområder i forbindelse med kraftutbygging. Dette er ikke bare i ferd med å gå alvorlig galt, som programlederen hevdet. Mange steder har det gått galt for mange år siden.

At myndighetene pålegger utsetting av ørretunger i allerede overbefolkete vann, er ille nok, men minst like vanvittig er det når fiskeforeninger land og strand rundt bedriver den samme praksisen. Prosesser i naturen går raskt. I en rekke gytebekker  hvor vannet for ti år siden var for surt til å produsere ørretunger, er det idag stor reproduksjon. Riktignok er utsettingene redusert i enkelte områder, men mange steder pøses det ut settefisk som aldri før, og det i god tro på at dette er fornuftig forvaltning. På Østlandet har vi haugevis av eksempler på tidligere gode fiskevann, som er blitt ødelagt av for store utsettinger og overdreven utbedring av gytebekker på 90-tallet.

Vi kommer til å sette søkelyset på det som ikke kan kalles annet enn  Miljøkriminalitet i det godes tjeneste, i året som kommer. Har du eksempler fra ditt nærområde eller vann du kjenner til hvor dette har skjedd, oppfordres du herved til å sende inn dine erfaringer og observasjoner til lars@sherpafilm.no

Se programmet her:

http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/dvna20001912/18-02-2014

LN

 

 

 

http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/dvna20001912/18-02-2014

Stikkord: , , , , ,