NINA -RAPPORT OM FISHSPOT

Fiskekortområdene i Fishspot solgte fiskekort for 6,2 millioner kroner i 2013. Dette er en økning på 10 prosent fra 2012. Fiskernes samlede kjøp av varer og tjenester på fisketuren var på hele 100 millioner kroner. Salget av fiskekort utgjorde 6 prosent av dette. Samlet fiskeinnsats i 2013 for de rundt 18 000 fiskerne i Fishspot var 102 000 døgn hvor tilreisende fiskere sto for 78 000 av disse døgnene. I snitt fisket hver fisker i 6 døgn, mens turen samlet sett varte i 7 døgn. Dette gir til sammen 119 000 overnattingsdøgn. Tre av fire fiskere var meget godt eller godt fornøyd med fisketilbudet i Fishspot og hele 94 prosent sa de ville komme tilbake i 2014 for å fiske.

Tallene kommer fram i en spørreundersøkelse i Fishspot gjennomført av Norsk institutt for naturforskning i 2013.

IMG_2792

– Resultatet er svært gledelig sier Gudmund Nygaard, prosjektleder i Fishspot. Undersøkelsen forteller at vi har mange nye fiskere i våre områder.  At fiskerne er så fornøyde og sier de vil komme igjen lover godt for framtida.  Ved å samle, kategorisere og dermed kvalitetssikre fisketilbud fra en hel region fremstår Fishspot som en stor og attraktiv destinasjon og et naturlig reisemål. Utvikling av attraktive innlandsfisketilbud er å «skreddersy» tilbud til ulike typer av sportsfiskere. 

 Det som bekymrer er at så lite av pengestrømmen går til de som eier fiskeretten. Det betyr lite penger til forvaltningsoppgaver og det hemmer motivasjonen for å utvikle attraktive fisketilbud.  Fishspot må arbeide for å øke andelen av inntektene til rettighetshaverne.

 Rapporten fra NINA viser at fisketurisme skaper betydelige ringvirkninger.  For videre utvikling er en helt avhengig av at noen ønsker å investere, men dersom det er et ønske er det helt klart en framtidsnæring for hele regionen.

LES RAPPORTEN HER:

http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2310/Tjener-godt-pa-fisketurister.aspx

Stikkord: ,