MARIDALSVANNET

Maridalsvannet en vinterdag

Maridalsvannet en vinterdag

Det er snart tiden for full trafikk på Maridalsvannet – hoveddrikkevannskilden til Oslo kommune. Vinterstid er det fritt fram for skiløpere, skøyteløpere, kitere, turgåere og syklister. Men borrer du et hull i isen for å fiske blir du  sett på som fanden selv, anmeldt til politiet og bøtelagt, som om du hadde kjørt bil i 100 i 50-sone.

Lars og Lars BloggTV ved Maridalsvannets bredder 2010

Lars og Lars BloggTV ved Maridalsvannets bredder 2010

Vann- og avløpsetaten i kommunen har registrert 100 hendelser med ulovlig camping, bading og fisking i 2013. 22 av de bøtelagte er fiskere, og nå er skogen langs sørenden av vannet ryddet slik at overvåkingskameraene skal få bedre oversikt.

I 2010 lagde vi fire episoder av Lars og Lars Blogg TV med det for øye å sette søkelyset på det vi mener er et meningsløst fiskeforbud – ikke bare i Maridalsvannet, men i alle de ca 20 vannene i Oslomarka, som er underlagt fiskeforbud grunnet drikkevannsrestriksjoner. Det ble politianmeldelser, avhør hos miljøkrimavdelingen hos Oslo Politikammer, 15.000,-  i bøter og en ny runde med forurensningsrisikovurdering vedtatt av Oslo kommunepolitikere

Det kom ikke som noen bombe at rapporten konkluderte med at vannet ikke burde åpnes for fritt fiske. Når Vannverket selv vurderer slike saker, er det tydeligvis prinsippet om enten eller som gjelder. Ideen om å selge eksempelvis et dusin fiskekort per dag med klare begrensninger mht camping, leirplasser etc, ble aldri vurdert som et alternativ.

Maridalsvannet koker av mort, laue og krøkle. Men her finnes også ørret, røye, abbor, gjedde og canadarøye i Norgesrekordklassen. Det finnes trolig mange fiskere som ville betalt en god slump penger for et ekslusivt døgnfiskekort i vannet.

Ingen seriøse vannforskere vil hevde at eksempelvis 10 fiskere daglig i dette vannsystemet vil utgjøre noen risikofaktor for Oslos drikkevann sett i forhold til vannets beliggenhet og det moderne renseanlegget, som er et av Nord-Europas proffeste. Bilveien inn til Skar går tidvis tett på vannet. Her er det full trafikk  av bilister, syklister, rulleskifanatikere og turgåere året rundt. Vinterstid pøses tonnevis av salt  på veiene for å holde dem isfrie det islagte vannet kan tas i bruk til en rekke friluftsaktiviteter – utenom fisking.

Canadarøye på 8,5 kilo fra maridalsvannet

Canadarøye på 8,5 kilo fra maridalsvannet

Ikke bare kan kommunen tjene en god slump penger på salg av eksklusive fiskekort. De fiskerne som benytter tilbudet, vil også fungere som et oppsyn i seg selv. Kjøpere av dyre, fåtallige fiskekort følger nøye med om andre snusker til seg deres dyrekjøpte rettighet  og vil kunne rapportere om  bading og camping langs breddene hvis det var en del av dealen for å få kort. Ved å åpne opp for et begrenset og eksklusivt fiske kunne kommunen både tjent penger og fått et bedre oppsyn.

Å vise til gigaeksemplarer av de mest attraktive ferskvanns-sportsfiskene som finnes, vil være et miljømessig flaggskip og en stor attraksjon, som hadde blitt lagt merke til langt ut over Norges grenser.

Vi oppfordrer Oslos politikere til å ta det gammeldagse regelverket opp på ny og tenke nye tanker rundt Maridalsvannets potensiale og bevaring.

LN

Episode 1: http://www.vgtv.no/#!/video/40648/lars-og-lars-2010-episode-4-maridalsvannet

 

 

Stikkord: , , , , , , , , , ,