NORSK FJORDØRRET ER EN HØYRISIKOART PÅ NORGES OFFISIELLE SVARTELISTE OVER UØNSKEDE DYREARTER I VÅR FAUNA

Vår konkurranse med spørsmålet: Hva forbinder du med Norsk Fjordørret ? ga mange interessante svar. 80 % av innsenderne forbandt begrepet med fiskeopplevelser etter det som er den mest naturlige betydningen av begrepet – nemlig SJØ-ØRRET.

Men, sorry to say. Norske myndigheter har via Norsk Sjømatråd bestemt at NORSK FJORDØRRET er noe helt annet:

«FJORDØRRET® er et beskyttet varemerke som er registrert og eid av Eksportutvalget for fisk AS (EFF) (Norsk Sjømatråd). EFF har sammen med næringen definert en kvalitetsstandard og registrert den som Norsk Standard (NS 9412:2010). Denne legges til grunn for å kunne bruke dette varemerket. 

Art: Ørret av arten Oncorhynchus mykiss.  (På godt norsk – Regnbueørret, red anm.)

Opphav Ørret som merkes og selges under varemerket FJORDØRRET® skal være oppdrettet i sjøvann fra yngel til matfisk i Norge»

DEN AMERIKANSKE  REGNBUEØRRETEN – EN ART SOM ER OPPFØRT PÅ DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING SIN OFFISIELLE SVARTELISTE OVER UØSKEDE ARTER I NORSK NATUR, OG  SOM REGNES SOM EN HØYRISIKOART FOR NORSK FAUNA, ER SAMTID DET BESKYTTEDE MERKEVARENAVNET NORSK FJORDØRRET, OG ER  SELVE GRUNNFJELLET I DET SÅKALTE NORSK OPPDRETTSEVENTYRET.

Her stinker det både ugler i mosen, dobbeltmoral så det holder, møkkete fjorder  og svææære penger.

Vi sitter på en mengde info og innspill rundt denne absurde logikken og forvaltningen og vil de nærmneste ukene  komme med drøye avsløringer rundt tematikken.

Ni

Resultatene av konkurransen offentliggjøres tirsdag

Stikkord: , , ,