Bjørn Tore Kjølholt fortalte om arbeidet restaurering av småbekkene rundt Oslofjorden.

På årets andre temakveld hos fluefiskebutikken VAK i Nydalen tegnet Bjørn Tore Kjølholt (sjøørretansvarlig i NJFF) et dystert bilde av situasjonen for sjøørreten i Oslofjorden.  De siste to årene har han saumfart fungerende og potensielle gytebekker og elvestubber  fra Hvaler i sørøst via Oslo til Portør på Sørlandskysten.

Drenering og snorrette elveløp uten kantvegetasjon er død og fordervelse for sjøørreten

Bekkerestaurering krever kunnskap. Det handler om mye mer enn å pøse på med litt gytegrus her og der

Siste delen av kvelden fortalte Tommy Egra om appen fiskher og om sin innfallsvinkel til sjøørretfiske i sjøen etter de store blanke. 50 mann satt som tente lys og lyttet til en kar som går systematisk til verks, fisker uansett vær

Tommy Egra jobber for Fiskher.no – et verktøy han er en ivrig bruker av selv og som også forvaltningen kan dra nytte av

Stikkord: , , ,