STATSFORVALTEREN ER TYDELIG – HOGSTEN VEST FOR SVEA ER I STRID MED VANNRESSURSLOVEN §11

I november i fjor varslet jeg Statsforvalteren i Oslo Viken om den omfattende hogsten vest for Svea, nordøst i Nordmarka. I går kom deres vurdering, og konklusjonen er entydig:

«Statsforvalteren vurderer at hogsten er i strid med vannressursloven § 11 ettersom det ikke forelå dispensasjon fra Statsforvalteren. Dersom vi hadde mottatt søknad om dispensasjon, vurderer vi at det ikke ville vært grunnlag for å gi dispensasjon til hogsten i det omfanget som er utført. Vi oversender saken til NVE for vurdering og oppfølging.»

Les hele uttalelsen fra Statsforvalteren her:

Statsforvalterens vurdering og oversendelse av dokumentasjon på gjennomført hogst i kantsone uten dispensasjon – vest for Svea – Lunner kommune

Bloggen som lå til grunn for klagen:

KANTSONER TIL BESVÆR

Stikkord: , , , ,