Den nyrestaurerte demningen og det forurensete gyteområdet befinner seg øverst i hovedvassdraget gjennom Nordmarka

Dagen etter befaringen i forrige uke ble det lagt på ny gytegrus etter at det forurensete området nedstrøms den restaurerte demningen ved Skarvvannet var blitt slamsugd og rengjort. Under et døgn senere var den første ørreten på plass for å inspisere de nye forholdene. Elvestrekningen ned mot Buvannet/Pershus framstår nå som minst like fin som den var, og vi håper og tror at ørret og sik synes det samme. Fjær i hatten til entreprenør E. Brørby & Sønn og Vann og avløpsetaten i Oslo kommune.

ørreten tilbake    (Filmet av Kristoffer Brørby)

 

Stikkord: , , , , ,