Hver torsdag kan du kjøpe ferske reker fra reketrålere som legger til kai ved Vollen i Asker. Men det er ikke bare reker som tilbys og pushes. Også nyfarget torsk fra Oslofjorden er salgsvare. Sist torsdag var det flere isoporkasser med torsk å se. Fiskerne skrøt uhemmet av (bi)fangsten, selv om ingen av torskene så ut til å veie mer enn 7 hekto.

Foto: Jon-Anders Nethaug

Salget skjer åpenlyst og er ikke ulovlig selv om torsken er fredet i Oslofjorden. Årsaken til forbudet er ønsket om å bygge opp bestanden. Men forbudet gjelder kun stangfiskere og fritidsfiskere,  ikke yrkesfiskerne. For reketrålerne som sleper trålposene sine langs bunnen og fanger og selger alt de soper med seg, er det fritt fram .

Foto: Jon-Anders Nethaug

Hvordan man tror bestanden av en bunnfisk som torsk kan bygges opp og samtidig tillate reketrålerne å tråle havbunnen ren, er en gåte.

 

Stikkord: , , ,