Flere enn 800 ørreter har foreløpig passert gjennom fisketrappA i Hunderfossen og er nå på vei oppover i Gudbrandsdalslågen for å posisjonere seg for høstens gyting. Videotelleren i trappa har avslørt flere individer større enn 10 kilo!

Det er fortsatt for tidlig å gjøre opp status for årets oppgang, men den blir utvilsomt rekordstor.

Oversikt over antall ørreter som har passert trappa i Hunderfossen siden den sto ferdig i 1966 og fram til ifjor..

Flere skikkelige rugger er blant de mange hundre ørretene som nå er på vei oppover i Lågen. På to dager i slutten av juli svømte tre 10 kilo ++ gjennom telleren. Her er to av dem:

 

Stikkord: , , ,