Kaldt vann, ingen vårflom og lite nedbør har gjort Oslobekkene om ikke krystallklare, så iallfall noe i nærheten.  Alna er et av vassdragene med mange sideløp, som kommer inn i elva via kulverter. Med klar hovedbekk er det lett å spore kilder til forurensing:

Slik så det ut der møkkavannet fra Trosterudbekken møtte Alna

Ser du tilsvarede griseri, i Alna eller andre av byens bekker og elver, ring Vannverkets vakttelefon:  23 44 00 00

De fleste sidedekkene kommer inn i hovedløpet via kulverter som denne

Stikkord: , , ,