Enebakk kommune anmeldte i oktober 2021 en hogst i Børterskogen sør i Østmarka. Saken er nå ferdig etterforsket av politiet, og en påtaleansvarlig skal vurdere om det vil bli tatt ut tiltale.
Det er ikke første gang Enebakk kommune har anmeldt eieren av Børter gård for ulovlig skogsdrift. I 2007 skjedde det samme, men da ble saken liggende så lenge hos politiet at den ble foreldet. Det er å håpe at den raskere behandlingstiden er et signal på at miljøkriminalitet nå tas mer alvorlig enn før.

Østmarka Venner foret kommunen med informasjon om hogsten, som ikke bare var for omfattende i henhold til gjeldende forskrifter, men også hadde vist null respekt for Vannressurslovens  paragraf 11. om kantvegetasjonen.

Les mer om saken her:

https://www.ostmarkasvenner.no/?id=6518067

Stikkord: , , , , ,