Forsiden på sluttrapporten

Markafiskeprosjektet i regi av  NJFF i Akershus og Østfold er den første systematiske studien som har kombinert merking og utsetting av ørret med en fiskekonkurranse for å samle inn data. Prosjektet startet i 2015 og ble avsluttet i 2018. Nå foreligger sluttrapporten, og tallenes tale er klar: Nesten alle ørretene som hadde levd to og tre år i settefiskanlegg, gikk en sakte død i møte etter at de ble satt ut i naturlige omgivelser. 

I studien ble 2642 ørreter målt, veid og merket før de ble satt ut i 88 vann i Akershus, Oslo og Østfold. Av disse var 1820 to og treårige som ble satt ut våren 2015. 781 var mindre enn 30 cm. 1039 var større. Høsten 2015 ble det satt 882 to-somrige settefisker. Det ble også merket og gjenutsatt 134 villfisken.

Fram til høsten 2018 ble opplysninger om gjenfangster innhentet gjennom en fiskekonkurranse der fiskere kunne vinne flotte premier ved å registrere fangstene sine. I løpet av sommeren 2015 ble 323 av de 1820 store settefiskene tatt på stang. 290 ble avlivet og 33 satt levende tilbake . I 2016 ble det tatt 13. I 2017 ble det meldt inn 1, og i 2018 var det ingen registreringer.

Prosjektansvarlig Ruben Pettersen med en av storfiskene fra settefiskanlegget i Bjørkelangen

Markafiskeprosjektet viser at de fleste store settefisker dør i løpet av sin første vinter i naturlige omgivelser. Den andre vinteren tar knekken på nesten alle de resterende.

I et «fangeperspektiv» fungerer stor settefisk samme sesongen den settes ut. Men – er det ikke uetisk og organisert dyreplageri å sette ut fisk som ikke evner å overleve i naturlige omgivelser, fisker som går en sakte død i møte fordi de er foret opp på kunstig vis og/eller ikke har utviklet forsvarsmekanismer til å klare seg i den virkelige verden?!

I noen av de store sjøene på Østlandet er overlevelsesprosenten på stor settefisk trolig høyere enn i de skogsområdene Markafiskeprosjektet tok for seg.  Allikevel bør resultatene fra prosjektet være et tydelig varsko til NJFF som organiserte prosjektet, til de som produserer ørret for utsetting og til myndighetene som setter rammene for denne type virksomhet.

Du finner rapporten her (under det andre bildet til venstre):

https://www.njff.no/fylkeslag/ostfold/Sider/Fiske.aspx?fbclid=IwAR0HZ27JYuU28CGNGYIIx6AkdjKQkAtjPtbLjDkUwL0SPhkRbHp6pvrIzBI

 

 

 

 

Stikkord: , , , , , ,