AKERSELVA REVISITED

40 personer på foredrag & diskusjonskvelden om Akerselva 31. oktober – før vi tok en nærmere titt på de det handlet om: Laksene i Akerselva.

Etter 12 forsøk møtte også vi den siste fiskedagen (1. oktober) uten laksefangst. Den siste episoden i VGTV-serien ”På fisketur i miljøhovedstaden” blir dermed annerledes enn de sju foregående.

I 2019 ble det tatt 38 laks fra 1-5 kilo. Samlet vekt var ca 68 kilo. 21 stk veide fra 1 – 1,5 kilo. 9 stk fra 1,5 – 3 kilo og 8 stk mellom 3 og 5 kilo. Det ble tatt 13 sjøørreter over kiloen, hvorav de to største veide 1,7 kilo.

I 2017 – sesongen var ble det tatt 52 laks over kiloen  med samlet vekt på 94 kilo: 11 stk mellom 1 – 1,5 kilo, 31 stk mellom 1,5 – 3 kilo , 8 stk fra 3 – 5 kilo og to store på 6,7 og 6,8 kilo.

23. august tok Jens Linus Sterri årets største sjøørret på 1,7 kilo.

Avisoppslagene om de siste årenes laksebonanza i hovedstaden har med andre ord lite med virkeligheten å gjøre, sammenliknet med toppårene på 1990-tallet.

Morten Haakenstad med årets største Akerselvalaks på 5 kilo. Deler av fisken ble fortært i varm og kaldrøkt tilstand på Revirkvelden.

Etter Nilssen sin innledning med oppsummering av fangsttallene og beretning om Lars og Lars sine mislykkede forsøk på å lure en Akerselvalaks i høst, snakket Finn Hungerholt (Daglig leder i OFA) om OFAs kultiveringsplaner og tanker for Akerselva i årene framover. Det blir ikke lagt inn befruktet rogn fra elva i settefiskanlegget denne høsten og både han og representanter for Oslo kommune og Fylkesmannen er åpne for innspill mht justering av fiskeregler og forvaltningspraksis.

Roald Dahl Jr har lang erfaring som laksefisker og var tydelig på at den generelle regelen i lakseelver om rullerende fiske, fungerer dårlig i Akerselva. Han argumenterte også for salg av kun døgnkort, utvidelse av fisketiden til 15. oktober og tillatelse til å fiske i den øvre strekningen fram til 1. oktober og ikke til 1. september slik regelen er i dag

Petter Morstad fra Oslo Vann og avløpsetat fortalte snakket om prinsippene og hvilke betingelser som ligger til grunn for hvilken vannføring som kjøres i elva og lokkeflommene det har vært flere av i høst. Flere av de frammøtte mente årets lokkeflommer ble lagt til tidspunkter som ikke samsvarte med det som kunne virke naturlig for fisken: En tredobling av vannstanden i fire døgn under en periode med høytrykk virker kunstig og lokker lite fisk til å gå på elva, selv om det er mye vann. Det ble også uttalt skepsis til den friske nedkjøringen av i etterkant av lokkeflommene. Å droppe vannføringen til 1/3 i to jafs over mindre enn seks timer forvirrer fisken og skaper dårlig fiske.

Svein Jakob Saltveit / Naturhistorisk museum gikk gjennom elvas fiskehistorie og viste resultater av tidligere års gytegroptellinger. Årets gytegroptellinger i nedre del av elva skal igangsettes medio november, da laksen i Akerselva i all hovedsak bruker de første novemberukene som gytetid

Tor Morten Merkesdal fortalte om årets sesong i Sandvikselva hvor det er funnet påfallende mange syke fisker

Forskerne Trygve Poppe og Tor Atle Moe  redegjorde for hva men vet, og ikke minst ikke vet, om den nye laksesykdommen, som dukket opp i flere lakseelver på Østlandet allerede tidlig på sesongen. Poppe hadde også en gjennomgang av sykdomshistorien til vill Atlanterhavslaks siden midten av forrige århundre

       

 

 

 

Stikkord: , , , , , , , , ,