AKSJON DEMNING

 

En hvit saks mot den skittengrå  Viuldemningen – tydelig symbolbruk.

Natt til mandag ble en gigantisk saks malt i hvitt på Viuldemningen i Randselva. Saksen likner den som ble malt på en demning i elva Elwhai i USA i 1990, en aksjon som ble starten på en storstilet riving av miljøfiendtlige demninger og kraftverk over hele USA.Aksjonistene, som ikke er tilknyttet noen organisert gruppe, mener tiden er inne for å rive gamle miljøfiendtlige elvekraftverk også i Norge og at Viuldemningen står blant de øverste på lista over slike. De mener en Tyrifjord uten miljøgifter og en livskraftig storørretstamme er viktigere enn bevaring av et nedslitt elvekraftverk.

Link til filmen fra aksjonen:     Filmen fra aksjonen

Det er lett å skjønne logikken til aksjonistene. Storørretene i Tyrifjorden, som kan bli over 15 kilo, bruker Randselva som gyte og oppvekstområder. For inntil få år siden besto gytebestanden av bare  40 – 80 individer.  Da Viuldemningen ble bygget, sperret den storørretenes adgang til de mest attraktive gyteplassene sine, og  1,5 kilometer av elva ble lagt permanent under vann. Dette var selve brudesuiten til storørretene hevder Ringerike Sportsfiskere, en forening som har drevet fiskekultivering i Randselva i mange tiår.

Viuldammen har også fungert som et deponi for miljøgifter sluppet ut fra industribedrifter oppstrøms. En rapport fra Miljødirektoratet i mai i år sier at sedimentene i dammen og lekkasjer fra nedgravde giftdeponier på eiendommen til bedriften Huhtameki, er hovedkilden til de store giftforekomstene i fisken i Tyrifjorden.

Miljødirektoratets nyhetsmelding om rapporten

Bjørn Smith har norgesrekorden på ørret tatt på flue – fra Randselva. Her holder han opp en annen  storørret fra elva i forbindelse med Ringerike Sportsfiskere sitt stamfiske for å skaffe rogn og melke til settefisk.

Huhtameki ble nedlagt i 2013. Dermed forsvant den siste store forurensningbedriften langs Randselva. Giften fra nedgravde deponier lekker fortsatt, men tiden er inne for å endre elva fra å være industriens til naturens.

Å fjerne demning og dam, rense den tidligere elvedalen for miljøgifter og reetablere storørretens brudesuiter, er tiltak som må opp på et politisk plan.

Viul kraftverk er eid av kommuner og fylkeskommuner i området.

Lars N

 

 

 

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,