Oslo kommune sin forvalter i Frognerparken har bestemt at det ikke skal være lov å fiske i Frognerdammene. Den konkrete årsaken er en episode i fjor, hvor en av ungene til svaneparet som holder til i parken, hadde viklet seg inn i deler av et fiskesnøre. Snøret ble fjernet og svanebarnet fikk ingen varige mén.

Mange er opptatt av svaneparet i parken, og de lever et tøft liv. Etter gjentatte episoder med hundeangrep og pågående småbarn, ble det anlagt en flytebrygge så de store fuglene kunne få være i fred – en fornuftig problemløsning framfor å forby hunder og barn i parken.

Frognerparkørret på to kilo tatt 2. april 2016

Dammene i Frognerparken huser store fisker. Her er abbor, gjedde og ørret større enn i de fleste vann innenfor kommunegrensene. Artene har ikke blitt satt, og her er aldri drevet noen form for fiskekultivering. Fenomenet er interessant i seg selv, og det vitner om langt bedre vannkvalitet enn det tilsynelatende kan se ut som.

Å forby alt fiske i parken fordi en eller flere uvørne fiskere har lagt igjen eller kastet fra seg fiskesene langs breddene, er en problemløsning som ikke tilhører vår tid. Så er da også kommunen innstilt på å finne en annen løsning. Etter sommerferien skal vi ha samtaler med de ansvarlige for parken, slik at de av oss som finner stor glede i urbant fiske fortsatt skal ha muligheten til å væte snøret i Sinnataggens umiddelbare nærhet.

 

 

 

Stikkord: , , , , , , ,