Vi er inne i den viktigste epoken for norske elver på 50 år. Onsdag 10. april setter vi søkelyset på de pågående vannkraftrevisjonene. LARS & LARS i REVIRET #12:

/https://www.facebook.com/events/822577851409457/

Konsesjonskravene til mange av de store vannkraftverkene har vært, er eller skal revideres de nærmeste årene. Prosessen kalles miljørevisjoner, men har resultatene så langt pålagt kraftprodusentene tiltak hvor maksimal produksjonskapasitet må vike av hensyn til vannmiljøet?

Helveteshylen i Tokkeåi 28. oktober 2018. Det gamle elveløpet renner inni hølen, som en skygge av hva det en gang gjorde. Turbinvannet kommer ut til venstre nedenfor fossen. Vannspeilet i hølen ble senket i forbindelse med kraftverksutbyggingen på 1960-tallet. Mangel på vann og lavere vannspeil frarøvet de unike storørretene i Bandak / Tokkeåi viktige gyteområder.  (Foto: Kjetil Rolseth)

Forskningsleder Øystein Aas presenterer en NINA-analyse av de revisjonene som er gjennomført per i dag.
Lars Nilssen legger fram historien og konfliktlinjene i en av de viktigste miljørevisjonsakene som i disse dager behandles i NVE: Revisjonen av Tokke/Vinje vassdraget.

Visning av unike dronefilmklipp av de få storørretene som gikk opp i Tokkeåi for å gyte høsten 2018.

Storørretstammen i Bandak er unik. Resultatet av revisjonsprosessen vil være avgjørende for den truete stammens videre skjebne.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,