BALKANSK MARERITT

I forsøket på å innfri EU sine ønsker om dramatisk økning i produksjon av fornybar energi, er det planlagt mer 3000 store og små dammer og overføringskanaler i vassdragene i  Balkanregionen. I det fattigste hjørnet av Europa finnes  fortsatt store urørte elvesystemer, som bl. a. huser ørretarter man

Softmouth trout!

ikke finner andre steder på kloden. Hensynet til disse og andre miljømessige utfordringer er så lite ivaretatt i mange av de planlagte vannkarftutbyggingene at aktivister har klart å stanse finansieringen av prosjektene.

I går viste vi filmen Blue Heart, finansiert og produsert av Patagonia. Det var en vakker, trist men  samtidig oppløftende presentasjon av hva som nå holder på å skje i regionen.

Tre av de unike ørretartene som i dag svømmer i flere av elvene på Balkan

Store deler av filmen var viet den lokale motstanden mot de planlagte vannkraftutbyggingene, og i motsetning til våre lenkegjenger har Balkans utbyggingsmotstandere mange steder vunnet fram. Det siste eksempelet på dette skjedde for et par uker siden: På et folkemøte i Gramsh i Albania 5. februar  erklærte den albanske energi og infrastrukturministeren at hun vil fryse arbeidet med nye vannkraftverk og starte undersøkelser av 182 lisenser som er utstedt for å bygge 440 nye vannkraftverk.

De røde prikkene viser planlagte vannkraftutbygginger på Balkan

På Balkan har «det grønne skiftet» gitt seg ekstreme utslag og kraftutbyggerne er lettere å spenne bein på enn i andre og mindre korrupte deler av verden. Men  kampen for å bevare eksisterende natur og ikke bli sveiseblindet av fornybarhetshysterikernes og kraftlobbyens hylekor om grønn energi for enhver pris, den samme.

Siste delen av gårdsdagens Lars&Lars-kveld i Reviret ble viet Norge og hva som skjer hos i ly av den svulstige ideen om å frelse verden med grønn energi, det være seg vind eller vannkraft.

De nærmeste årene skal miljøkravene til mange av de største norske vannkraftverkene revideres. 20. mars presenterer vi de nedslående resultatene av de miljørevisjonene NVE til nå har ferdigstilt, og vi setter søkelyset på de pågående revisjonene, hvor kraftbransjen gjør det de kan for å slippe pålegg som kan bety produksjonstap. Mer info kommer.

Stikkord: , ,