RANDSELVA I FOKUS

I går kveld arrangerte Ringerike Sportsfiskere et fellesmøte for involverte og engasjerte i Randselvørretens tilstand og framtidige skjebne. Håkon Gregersen fra NORCONSULT la fram resultatene og viste film fra høstens gytefisktelling. På strekningen fra Viuldemningen og ca 7 km nedstrøms ble det registrert ca 193 ørreter større enn kiloen. 126 av disse var større enn to kilo, 31 av disse ble estimert til mellom fire og seks kilo, 15 mellom seks og åtte og minst to over åtte kilo.

Den største dykkerne så var en hanfisk godt over åtte kilo. Vakker? Vel… iallfall fryktinngydende!

Under stamfisket gjennomført av Ringerike Sportsfiskere to dager tidligere ble det tatt opp 27 over to kilo. Legger man til disse, havner en på ca 200 storørretgytefisker. Sett i forhold til gytefisktellingene i perioden 2008 – 2011 er det fire ganger så mange. Definitivt en hyggelig nyhet, men det er allikevel langt fram.

Under NINAs ungfiskregistrering i høst var det påfallende få ørreter eldre enn ett år, noe vi ser selv i siste episode av Lars& Lars på VGTV:

https://www.vgtv.no/video/167133/lars-og-lars-elektrisk-fiske-i-randselva?fbclid=IwAR2ItBshjj7_ABggxmBRpXFEJUHiL2b3E5V4AKvbh_iDogQenw-K5VAsOKE

I neste episode, som kommer til uka, blir vi med og undersøker bunnforholdene i elva.

 

 

Stikkord: , ,