Tirsdag ble det oppdaget fiskedød i Hovinbekken. Hendelsen var svært lokal og får minimale konsekvenser for fiskesamfunnet, men Hovinbekken er et miljøflaggskip  for Oslo kommune. Den negative symboleffekten av hendelsen er stor og Bymiljøetaten tar den alvorlig.

Det var ved tennisbanen på Hasle en Aftenpostenjournalist oppdaget død fisk. I et område begrenset til ca 30 meter lå flere titalls ørretunger døde på bunnen sammen med enkelte bunndyr. Denne delen av bekken ble åpnet i juli 2015. En betongkulvert hindrer uten innsig av annet vann enn det som kommer i bekkeløpet. Verken oppstrøms eller nedstrøms, ned mot Teglverksdammen, er det imidlertid spor av verken død eller  utslipp.

Ørretdød nedstrøms Økern

Oppstrøms går bekken i en 800 meter lang kulvert under Økernkrysset.

– Foreløpig ser det ut til at det er der inne det kan ha skjedd et utslipp, sier Terje Laskemoen til nettstedet Ensjø Aktuell informasjon. Veterinærinstituttet har fiskelik til analyse og Vann og avløpsetaten jobber med saken.

Hovinbekken renner ut av isdammen ovenfor Tonsenhagen sørvest i Groruddalen. Etter sin ferd gjennom, under og forbi villastrøk, rekkehusbebyggelse traffikerte veier og blokkene ved Hasle og Økern, forsvinner den ned i en kulvert og ser ikke dagens lys før den renner ut i Akerselva.

For 60 år siden ble det meste av Hovinbekken lagt i rør. De siste årene har kommunen brukt store ressurser på å få dette og andre rørlagte småbekker  opp i dagen igjen og bedre vannkvaliteten. Dette bekkeengasjement var sterkt medvirkende til at Oslo ble kåret til Europas Miljøhovedstad 2019.

Fram til 2013 var det kun bekkerøye i Hovinbekken. Arten dukket opp i den urbane lille elva på slutten av 1980-tallet. På den tiden ble den satt ut mange steder i Oslomarka. Herfra har den trolig stukket nedstrøms og fant seg godt til rette i bekken hvor den dannet en av de få reproduserende bekkerøyebestandene på Østlandet.

Bekkerøyas prikkemønster skiller seg fra ørretens

14. oktober 2013 åpnet Bjerkedalen Park. Hovinbekken var demmet opp og en flott dam var etablert. Sentralt i åpningsarrangementet var utsetting av et titalls fangbare ørreter. Bydelsledelsen hadde ikke søkt om tillatelse. De hadde neppe tenkt på konsekvensene heller. De siste årene har ørreten etablert seg påfallende mange steder i bekken på bekostning av den eksotiske bekkerøya.

 

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) setter ut ørret i Bjerkedammen (Bildet hentet fra Aftenposten 14.10.13)

I fjor høst fant NIVA flere gyteklare ørreter i kulpene nedenfor Økern hvor fiskedøden inntraff i begynnelsen av uka. Påfallende nok var det kun små ørreter som ble funnet døde, sannsynligvis unger som klekket i vår eller året før.

I løpet av kommende uke kommer trolig svaret på hva som forårsaket fiskedøden i den mest omtalte bybekken.

Stikkord: , , ,