MILJØDIREKTORATET HAR TALT – ØVRE NUMEDAL FJELLSTYRE HAR IKKE RETT TIL Å FORBY STANGFISKE I GEITVASSDALEN FRA 20. AUGUST AV HENSYN TIL VILLREINEN

I vinter vedtok Øvre Numedal Fjellstyre å forby stangfiske i de øvre delene av Geitvassdalen fra 20. august av hensyn til villreinen. Vedtaket skapte undring og debatt og ble klaget inn til Miljødirektoratet.

For en uke siden kom svaret, som konkluderer med at:

Fjelloven gir rettighetshaver krav på høsting av fornybare vilt- og fiskeressurser innenfor rammen av bærekraftmålet i § 3. Fjellovens § 30 kan bare regulere forholdet mellom lovfestede jakt- og fiskerettigheter i tilfeller hvor hensynet til fiskeressursen tilsier et reguleringsbehov. Miljødirektoratet har konkludert med at klagerne gis medhold.

Saken ble grundig behandlet. Miljødirektoratets vurdering kan leses i sin helhet her:

WebPage

Bare å ønske skitt høstfiske i den legendariske ørretdalen også i årene framover 🙂

Stikkord: , , , ,