Ørreten fra Alna smakte overraskende godt! Ja rett og slett som ørret skal smake!

At fiskekjøttet må være rødt for å ha god smak, er en myte. Feite fisker kan være hvite i kjøttet hvis de lever i omgivelser hvor det ikke finnes krepsdyr som inngår i dietten.

Alnafiskenes grunnåte ser ut til å være assel, eller på norsk; det klingende navnet gråsugge!

Om denne sier Wikipedia:

Gråsugge er en art av tanglus som lever på bunnen i ferskvann. Den blir 18-25 millimeter lang. Gråsugge er en viktig næringskilde for mange fisk, og er selv altetende. Den lever i elver, bekker og stillestående vann, spesielt hvor det er mye stein å gjemme seg under. Gråsugge tåler ganske mye forurensning og lavt oksygennivå i vannet, men lever ikke i vann som er surere enn pH 5.

NIVA gjorde i fjor høst en undersøkelse av miljøgifter i fiskekjøttet på ørret i Alna. rapporten skal være oversendt Oslo Kommune er (visstnok) snart tilgjengelig.

Stikkord: , , , ,