Vedtaket om fiskeforbud i Geitvassdalen på Hardangervidda under villreinjakta påklages av NJFF, da vi mener det er i strid med fjellovens bestemmelser.

Klagen rettes i første omgang til Fjellstyret. Hvis de velger å opprettholde vedtaket, vil klagen gå videre til Miljødirektoratet. Les NJFF sin klage i sin helhet:

Klage på vedtak om fiskeforbud i Øvre Numedalfjellstyre

 

Stikkord: , , , , , ,