FOREDRAG 2018

Foredragskvelden om ørretens prikkemønster 21. november ble årets siste. Det blir nye temakvelder i Reviret på nyåret.

Torsdag 18. januar er settefisk på ny på dagsorden: Det blir presentasjon av oppsummeringen og diskusjon rundt resultatene av Prosjektet Markafiske. Dette var en storsatsing innenfor fiskeforvaltning og sportsfiske som ble startet våren 2015. For å forbedre kunnskapen om effektene av utsatt ørret, ble det merket i overkant av 2.000 to- og treårige fisk på settefiskanleggene i Sørkedalen og Bjørkelangen. Fiskene ble satt ut i en rekke vann i Oslo og Akershus, og i oktober 2015 ble det satt ut ytterligere 450 merkete ørreter i Degernesfjella i Østfold.

Det videre programmet for vinteren / våren er enda ikke fastsatt, men temaer som presentasjon av vellykkete uttynningsprosjekter av overtallige bestander, parasitter og virussykdommer hos ørret og annen laksefisk og tunfiskens historikk og framtidsutsikter langs norskekysten, står på dagsorden.

Innpå 30 pers overhørte Øyvind Øverlie sitt interessante foredrag om forholdet mellom prikkemønster og psyke hos ørreten på årets siste foredragskveld i Reviret

Stikkord: , , , ,