I høst herjet lakseboomen hovedstaden. De tre siste ukene før fredningen var det tett av stangsvingere fra Nedre Foss til Grønland fra morgen til kveld, og det var hyppige reportasjer i aviser og TV; om fisken, fisket og fiskere i Akerselva. Det ble skapt et inntrykk av at det nærmest var like lett å få laks i elva, som makrell i fjorden, og det ble advart mot å fiske med for lett utstyr.

En av de største – nedstrøms kulpen under Seilduksfossen 14.november (Foto: Henning Pavels)

Som så mye annet i vår tid, var mediebildet sterkt overdrevet. Fangststatistikken fra Scanatura forteller om 41 laks over kiloen, hvorav 21 bikket to. De to største var 6,7 og 6,8 kg. Laksebonanza? Vel … faktisk var stangfangstene på midten av 1990-tallet 4-5 ganger så store. I toppåret 1995 ble det innrapportert 770 kilo laks og sjøørret. Men ingen tvil om at det gikk opp mye fisk i hovedstadselva i høst. Telleren i fisketrappa ved Nedre Foss talte 1028 fisker som passerete på vei opp.

Fisketrappa som gjør det mulig for fisken å passere Nedre Foss ble finansiert av Oslo kommune og sto klar i mai 2014

I siste nummer av  Alt om Fiske har jeg en artikkel som oppsummerer elvas fiskehistorikk fram til i våre dager. Håper den bidrar til en meningsutveksling om framtidens forvaltning av elva.

17_no_aof_10_lars_nilssen-sak_95556 kopi

Se film med storlaksen:

https://vimeo.com/244263528

 

Stikkord: , , , , , ,