Øverste del av Eidsfossen

Skjebnen til de siste sammenhengende strykpartiene i Glomma avgjøres i løpet av noen måneder.

Vil regulanten Opplandskraft benytte seg av konsesjonen de har fått, eller konkluderer de med at utbyggingen av Tolga Kraftverk blir for dyrt og riskofylt?

Det er skjebnestund for Tolgafallene. Sjekk Lars og Lars Blogg TV episode 10 / 2017:

http://www.vgtv.no/video/146862/lars-og-lars-europas-beste-harrfiske-truet

Stikkord: , , , , , , , , , ,