Første opptaksdag til Lars og Lars Blogg TV 2017 avdekket interessante urbane ørretforekomster. Oslos lengste elv leverete fisk fra øverst i Groruddalen til nybebyggelsen i Kvernerdalen. Elva renner gjennom Norges mest trafikkerte og forurensete område.

I tiår etter tiår fantes ikke en fisk nedstrøms Veitvet. Alna var en stinkende pøl uten livsgrunnlag for en eneste art

Stor fiskerikdom og god vannkvalitet er langt fra dekkende for dagens tilstand. Men ørreten er tilbake, og det uten at verken OFA eller andre har vært der med settefisk.

Stram line nedstrøms Grorud togstasjon

Selv nederst i Svartdalen, før elva forsvinner ned under jorden, fikk vi flere ørretunger av denne størrelsen.  Er dette et tegn på reproduksjon i elvas nederste deler, betyr det i så fall svært gode nyheter for hovedstadens mest møkkete vannvei. Store slengere kan finnes de underligste steder, men en bestand av ungfisk vitner om levelige forhold for fisk over tid. Et halvt dusin av dagens ørreter blir levert forskerne ved Zoologisk på Tøyen for nærmere undersøkleser.

To be seen on VGTV

Stikkord: , , , , , , , ,