En augustdag i 1845 ble livet til skogsarbeideren Jacob Nilsen Lysaker snudd opp ned. Han hugg seg i beinet. Slike ulykker var vanlig blant norske tømmerhuggere på 1800-tallet og ble knapt registrert. Men akkurat dette bomhugget vil bli husket i all ettertid. Det skulle nemlig rokke ved selve grunnfjellet til den norske ørreten.

Slik åpner det første kapittelet i beretningen om den norske ørretens moderne norgeshistorie. Fortsettelsen kan du lese her:

http://harvest.as/artikkel/den-norske-orretens-underlige-historie

LN

 

Stikkord: , , , , , ,