Torsdag 9. februar omhandlet temakvelden til Revir og Lars&Lars hvilke planer myndighetene har for bekjempelse av lakseparasitten gyrodactylus salaris i Drammenselva. Tor Atle Moe har dr. grad på Gyrodactylus-arter på laksefisk og er sekretær i utvalget som nå vurderer ulike alternativer for bekjempelse av parasitten i regionen.

Her er høydepunktene fra foredraget:

Reviret 9.2.2017_Gyro i Drammensregionen til www.larsoglars.no

Stikkord: , , , , ,