Etter at jeg klagde OFA inn for Miljøklagenemda, sender bedriften ut en pressemelding hvor daglig leder kommer med påstander jeg ikke kan la være ukommentert. Han skriver bl.a.: «Vi skal være forsiktige med å spekulere i motivene for initiativ som er fremmet, i beste fall handler det om manglende kunnskap om hvordan OFA utøver sitt forvaltningsmandat.»  Å mistenkeliggjøre motivet til en motdebattant, er et klassisk retorisk grep for å trekke fokus og diskusjon vekk fra sakens kjerne. Påstanden om min manglende kunnskap om hvordan OFA utøver sitt forvaltningsmandat, er også et forsøk på å dreie debatten vekk fra saken ved å betvile min kompetanse.

Det hevdes videre at jeg ikke følger med i timen og at jeg  «har mottatt svar fra OFA, og at dette svaret etter vår oppfatning også følger opp nettopp det Lars Nilsen etterspør av informasjon.»  Den informasjonen jeg gang på gang har etterspurt OFA, har (jeg gjentar) vært offentliggjøring av alle settfisktallene for Oslomarka, slik praksisen var fram til 2009.  Hvordan kan Bjørn Torp påstå at disse mailene er svar på den informasjonen jeg har bedt om?!:

16. desember 2013: «Hei Lars, Beklager at det tar litt tid å gi deg et svar på din forespørsel. Av erfaring vet vi at det er mange som kan ha synspunkter på utsettingene, som for så vidt vitner om et bra engasjement.  Vi mener å ha gode rutiner for innhenting og vurdering av grunnlaget for utsettingene som er basert på lokalkunnskap og sentrale diskusjoner og analyser. Å legge ut data for alle utsettingene ønsker vi ikke da vi verken har kapasitet til å svare på alle mulige henvendelser som vi vet vil komme, i tillegg til at det er en stor jobb å samle alle dataene. Alle som ønsker utsettingstall for ett eller flere spesifikke vann vil få det på forespørsel, men vi åpner ikke for å legge ut alle vann.  Den samme praksisen gjelder også for våre grunneiere som stiller seg bak ordningen. Vi avventer for øyeblikket Fylkesmannens vurdering av din henvendelse ”Begjæring om innsyn i saknr 2012/17483, journal nr 3” som også inneholder utsettingsdata for kalkingsvannene.  Vi har, med samme begrunnelse som nevnt over, bedt om at utsettingsdata ikke gis videre. Ta gjerne kontakt med Dag Øivind dersom det er spesielle vann du er interessert i å få data fra, så hjelper vi deg gjerne.»

Etter at jeg informerte OFA om den innsendte klagen, mottok jeg denne mailen 18. oktober d.å.:  «Lars Nilssen. Vi har mottatt e-post vedr «Klage på vedtak om forespørsel om fiskeutsettinger». Vi kan ikke se å ha sendt deg et konkret vedtak i forbindelse med at du har kontaktet oss om utsettingslister. Du har fått svar på hvordan vi praktisk kan håndtere dette; blant annet informasjon om enkeltvann etc.  I tillegg har du anledning til å kontakte Fylkeskommunen direkte.Vedrørende denne konkrete henvendelsen kommer vi tilbake til deg med et svar i henhold til Miljøinformasjonslovens svarfrister nevnt i §18, pkt.4.»

Pressemeldingen avsluttet med den gledelige nyheten om at OFA «kommer til å publisere informasjon om fiskeutsett på detaljert nivå i løpet av året på vår nettside»  Var det virkelig nødvendig å pakke den inn i så mye drittkasting, selv om dere gjerne skulle ha fortsatt som før?

Lars Nilssen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikkord: , , ,