REKORDTIDLIG RØYEGYTING

Kurtise og slåssing var dagens melodi på to meters dyp 10 meter fra land i Takvatnet.

Kurtise og slåssing var dagens melodi på to meters dyp 10 meter fra land i Takvatnet.

Er det parasitter som påvirker graden av rødfarge hos gytemoden røye? Vi er med på et forskningsprosjekt i indre Troms, som bl. a. skal finne ut om det er noen sammenheng. Prosjektet er i startfasen og vil bli  behørig dekket i senere blogger. Under dagens fanging av forskningsfisker i Takvannet og Fjellfroskvannet kunne vi konstatere at flotte røyer allerede har seget inn på gytegrunnene og er i gang med paringsakten. Usedvanlig tidlig!

En av dagens gyteklare hanrøyer fra Takvatnet.

En av dagens gyteklare hanrøyer fra Takvatnet.

 

Stikkord: , , , , ,