STORØRRET-TILTAK

To helger på rad er vannet i Randselva strupet på kort tid. Store deler av oppvekstområdet for storørretungene til Tyrifjordørreten ble blottlagt i løpet av en halv time. Ringerike Kraft vedgår delvis ansvar. De hevder det ble gjort en feil under manuell kjøring av vannet den ene av de to helgene. Hva feilen egentlig  var,  og det faktum at strømprisene i våre dager er på et historisk lavmål (særlig i helgene), sier de ingen ting om.

For fire år siden skjedde noe tilsvarende i Tokkeåi, en av våre andre regulerte elver som er gytearena og barnehjem for storørret. Deler av elva ble tørrlagt i løpet av kort tid, også det som følge av en feil …

I Tokkeåis nederste løp er det de siste ukene flyttet stein, revet terskler og kjørt på lass med gytegrus. Tiltakene, som er finansiert av Statkraft, er vel og bra. Forhåpentligvis vil de bedre gyteforholdene og oppvekstvilkårene for storørretstammen som lever i Bandak/Tokkeåi. Men, uansett hvor mange steiner som vendes i og nedstrøms turbinutløpet øverst i Helvetshylen ligger en dramatisk dropp i vanntilføringen som en konstant fare.

Det har vært utført et betydelig arbeid i Tokkeåi de siste ukene. Foto: Statkraft

Det har vært utført et betydelig arbeid i Tokkeåi de siste ukene. Foto: Statkraft

Denne blir ikke mindre med dagens nyheter om minkende overskudd i kraftindustrien grunnet lave strømpriser. Å kjøre mye vann gjennom turbinene når strømprisen er som høyest, og lavt når vannet gir lite kroner, vil bli mer og mer fristende for kraftfolket. Slik effektkjøring gir mest mynt i kassa, men for skapningene som bor i vannmassene nedstrøms turbinene, er det særdeles uheldig. Dette trenger en verken være zoolog eller biolog for å skjønne.

Tiltak for å bevare og styrke de marginale storørretstammene som er igjen i Norge, bør være 100 % stabile. Mekaniske og menneskelig feil eller grådighet kan få dramatiske konsekvenser for ørretunger og insektliv. Det kan ta år å rette opp skadene som påføres livet i et elveleie ved raske vannstandsreguleringer.

Den gamle Viuldemningen i Randselva demmer opp de viktigste gytestrekningene tils torørreten i Tyrifjorden. Turbinene produserer lite strøm og er heller ikke god butikk. Hvis politikerne i regionen virkelig vil tenke grønt og gjøre noe som vil bli husket for ettertiden som en miljøpolitisk milepæl, er det å sørge for at denne demningen blir revet! Kraftselskapet er offentlig eiendom. Det er opp til våre folkevalgte å bestemme.

Steinvending og terskelfjerning er vel og bra, men det er to tiltak som virkelig vil sikre storørretstammen i Bandak mot jojo-kjøringens farer: – Det ene er å etablere en vandringsmulighet øverst i Helvetshylen, slik at flere kåte storørreter enn de få som går opp i dag kan komme seg opp i det gamle Tokkeåi-løpet for å gyte. Det andre er å sørge for en stabil minstevannføring i det gamle Tokkeåi-løpet, som er uavhengig av den til enhver tid ønskelige effektkjøringen og eventuelle menneskelige og/eller tekniske fadeser i framtiden.

LN

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,