MENY  sin kampanje for den kortreiste oppdrettsrøya fra innsjøen Fyresdal i Telemark er særdeles sterk kost. Ikke bare påstås det at fisken er nærmest vill. Oppdrettsanlegget gjenoppretter også balansen i vannet!

https://meny.no/Kampanjer/Regionalmat/Matskatter-fra-Telemark/Telemarks-roye/

På MENY sine hjemmesider leser vi følgende:

Det er mange grunner til at Telemarkrøyen er bærekraftig:

 • Telemarkrøye er basert på en stedegen stamme fra Fyresvatn
 • Rogn klekkes og yngel fôres, i et energivennlig resirkuleringsanlegg på land
 • Vannet renses og «avfallet» brukes som gjødsel for lokalt landbruk
 • Fisken settes så ut i merder i Fyresvatn, hvor denne igjen gjødsler den næringsfattige innsjøen
 • Fisken tas opp og slaktes og biproduktene er tenkt utnyttet lokalt til grønn-energiproduksjon
 • Fisken pakkes i resirkulerbare fiskekasser av kartong
 • Ingen vaksinering
 • Ingen medisinbruk
 • Intet behov for å impregnere nøter mot groe
 • Ingen lakselus
 • Fôret som brukes er et standard Ørretfôr fra Skretting, noe vi håper å finne ett enda bedre og renere alternativ til i nær fremtid, selv om det pr i  dag har meget god kvalitet

Legg merke til at avfallet er betegnet i hermetegn og at ikke ord nevnes om de 300 tonn med for som pumpes ut i merdene årlig. En god andel av dette havner ut i de frie vannmassene, enten som spillfor eller som kloakk fra oppdrettsfiskene. Rensing av dritten ?? Åneida!

Fra reklamefilmen

Fra reklamefilmen

DROPP MENY

IKKE SPIS ANNEN RØYE ENN VILLFANGET FISK – FRA TELEMARK ELLER EI

Lars Nilssen

 

Stikkord: , , , ,