«I kjølvannet av gyro, lakselus, sjøørretdød og rotenonbehandlinger har storørretstammene våre fått seile sin egen sjø. Fjorårets gytegroptellinger i flere av kjernevassdragene for denne urfisken i norsk fauna, forteller om en seilas som er i ferd med å ende i havari om det ikke tas rev i seilene.» 

Sitatet er hentet fra ingressen på artikkelen «Storørret under radaren» som er å finne i siste utgave av Alt om Fiske:

Artikkeloppslaget i Alt om Fiske nr 5 / 2016

Artikkeloppslaget i Alt om Fiske nr 5 / 2016

Du kan lese artikkelen her:

Storørret under radaren kopi

Lars N

Stikkord: , , , , ,