MATEN ER SERVERT

Leptospinnere somedderkoppoffere etter en god klekking

Leptospinnere somedderkoppoffere etter en god klekking

Søndag formiddag. Hvor mange hundretusener av den lille myrdøgnflua (Leptophlebia vespertina) som vil klekke de kommende timene, vet knapt Gud. På vann og tjern lavere enn 500 meter over hele Østlandet vil den poppe opp  på vannflaten etter en svømmetur som nymfe hvor den har bodd i mudderet i ett år.

Når forholdene var som i går, da klekkingen var akkurat passe, da luftfuktigheten gjorde at de nyklekte insektene sto lenge på vannet, en lett vind kom og gikk og de vakende ørretene primært spiste duns og ikke klekkerne, … ahhh; bedre tørrfluefiske kan ikke vær, vind, tid og sted gi.

Vespertinaen er så vidt i gang mange steder og den vil pågå to til tre uker til. Den klekker i støt i all slags vær på formiddagen fra kl 11 – 16, og om kvelden ligger restene igjen langs myrkantene og i vikene  – som de store ryddefiskene finner spennende.

Lars N

Stikkord: , , , ,