14. mai 2012 ble Norges første elektroniske fiskesperre etablert, initiert av Miljødirektoratet. Målet var å hindre gjedda å vandre videre oppover Skiensvassdraget til Vestvanna og Bandak.

Skjermbilde 2016-02-19 kl. 18.55.18Storørretstammen i Bandak er unik og en av de få gjenværende her i landet. Klarer gjedda å forsere det siste hinderet ved Kjeldal sluser, er det fritt fram hele veien til Dalen og Tokkeåi. Hvilke konsekvenser det vil få om så skjer, er det ingen som vet.  Men da storørreten i Bandak bruker det grunne deltaområdet i munningen av Tokkeåi som oppvekstområde før den begynner å beite sik ute i sjøen, trenger en ikke være spåmann for å hevde at gjedde i dette habitatet vil bety død og fordervelse for de få aspirantene som finnes til stammen.

Skjermbilde 2016-02-19 kl. 18.55.47

Sperra har imidlertid ikke fungert optimalt, og det er ved et par anledninger funnet gjedde ovenfor sperra (men ennå ikke ovenfor den siste slusa i Bandakkanalen). Lokalt er det også stor motstand mot sperra da den visstnok kan bety en viss risko for forbipasserende padlere, fiskere og badegjester. Det er også funnet død fisk både oppstrøms og nedstrøms strømhinderet.

Det er nå utarbeidet en rapport om saken og Fylkesmannen i Telemark har levert en innstilling om vandringshinderet. Blir sperra opphevet, noe Miljøverndirektoratet er innstilt på, er det bare snakk om tid før gjedda vandrer helt inn til foten av Hardangervidda. I så fall vil dette trolig bli nok en gjeddekatastrofe. Alt må gjøres for å hindre dette, !

Les mer om saken her:

http://bandakkanalen.no/2016/02/fritt-fram-for-gjedda/

Kai Brattestå - en av ildsjelene for å berge Bandaks storørreter med et betydelig eksemplar!

Kai Brattestå – en av ildsjelene for å berge Bandaks storørreter med et betydelig eksemplar!

Nilssen

Stikkord: , , ,