OPPTUR FOR HUNDERØRRETEN

Antallet gyteklare storørreter som har gått gjennom fisketrappa i Hunderfossen på vei opp Gudbrandsdalslågen har nå passert 800. Dette er en dramatisk økning i forhold til tidligere år. Minst like gledelig er det at nesten 70% av fiskene er villfisk.

Fra en lukestenging i Hunderfossen. Foto: Nina/Lillehammer

Fra en lukestenging i Hunderfossen. Foto: Nina/Lillehammer

Storørretforsker Morten Kraabøl / NINAmener det er flere årsaker til de gledelige tallene. Lukemanøvreringen i Hunderfossen har i høst har vært gjennomført på en måte som har gjort det lettere for gytefisken på vei opp fra Mjøsa å finne inngangen til fisketrappa. Det store innslaget villfisk mener Morten har en klar sammenheng med at langt flere fiskere setter tilbake fisk som ikke har klippet fettfinnen.

Den gamle tømmerrenna er snart ferdig oppgradert til rutsjebane

Den gamle tømmerrenna er snart ferdig oppgradert til rutsjebane (foto: LN)

Fremtidsutsiktene for Norges største storørretstamme er også positive. Fylkesmannen i Oppland har pålagt Eidsiva Energi å utbedre den gamle tømmerrenna i demningen slik at den egner seg som ”rutsjebane” for nedvandrende utgytte storørreter om høsten og smolt om våren. Regulanten er også pålagt å ta hensyn til ørretens nedvandringstider ved å sørge for at den nye ruten forbi demningen holder så mye vann i de aktuelle periodene at fisken velger denne framfor å gå i tubinene.

Morten Kraabøl tar den oppgraderte tømmerrenna i øyensyn

Morten Kraabøl tar den oppgraderte tømmerrenna i øyensyn (foto: LN)

 

Stikkord: , , , , , ,