VILLFISKFESTIVAL

VillfiskfestivalenPlakat1

Er det slik at uforedla fisk er gjevast? Kan vassdrag og fjellvatn klare seg sjøl? Veit me at inngrepa me gjer ikkje får følgjer i det lange løp? Er catch and release greitt? Skal ein sette ut fisk eller stole på naturleg gyting? Har villfisk i seg sjøl eigenverdi? Er størrelse på fisk relativt? Kva gjer ein med ørkyte? Korleis kan ein forvalte betre? Korleis kan grunneigarar organisere seg i vatn og vassdrag på ein god måte, samt praktiske råd om prøvefiske.

Dette er blant de spørsmålene initiativtakerne til festivalen – Stein Torleif Bjella og Lars Monrad Waage – ønsker å få belyst gjennom foredrag og diskusjoner på Ål første helgen i juli. På kveldene blir det bokbad, filmvisninger og konserter

Villfiskfestivalprogram

VillfiskfestivalenProgram

 

 

 

 

Stikkord: , , , , , ,