INFORMASJONSMØTE OM STORØRRENE I BANDAK

Gytende storørret i Tokkeåi oktober 2012

Gytende storørret i Tokkeåi oktober 2012. Foto: Arnt Mollan

Omsider foreligger NINA-rapporten om de  «Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltåområdet». 28.mai vil det være et åpent møte om rapporten, som blant annet slår fast at storørretene som gyter i Tokkeåi har særegne genetiske markører.

Tokke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikkord: , , ,