I forrige uke ble det offentliggjort to rapporter som i klartekst fastslår at storørretstammene som gyter i Tokkeåi og Randselva består av svært få individer. Gytegropregistreringene de siste årene konkluderer med pluss minus 100 storfisker som deltar i formeringen årlig – et meget sårbart antall.

Linken til NINA-rapporten om Tokkeåi finner du her:

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201307741/143354

 

Gytende storørreter i tokkeåi høsten 2012

Gytende storørreter i tokkeåi høsten 2012

SWECO-rapporten om Randselva er ennå ikke lagt ut til offentlig påsyn, selv om den har vært klar i lang tid. Vi oppfordrer herved kraftkameratene langs Randselva til å gjøre den tilgjengelig for almenheten!

Vi kommer nærmere tilbake til innholdet i rapportene i tiden som kommer.  I mellomtiden ønsker vi våre petri brødre (og søstre) skitt fiske i noe som ser ut til å bli en fin helg – iallfall på Østlandet.

 

 

Stikkord: , , ,