For to dager siden offentliggjorde motvillig Foreningen for Randsfjordens Regulering en omfattende miljørapport om Randselva, som renner mellom Randsfjorden og Tyrifjorden. Gytetellingene som ble foretatt årlig fra 2008 til 2011 viste at bestanden av  storørret som går opp fra Tyrifjorden er i størrelsesorden 50-100 gytefisk pr. år. Bestanden, som er en av de få gjenværende storørretstamer i Norge, defineres som svært sårbar. 

I denne situasjonen velger Fylkesmannen i Buskerud å tillate en trollingkonkurranse over to dager hvor all fisk over 55 cm kan slås ihjel. I tillegg har han gitt disp til å bruke 10 stenger per båt!

ÆREMULIG!

SKAL DET PÅ DØD OG LIV KONKURRERES OM Å FANGE INDIVIDER I EN  SÅRBÅR BESTAND, KÅR VINNERNE PÅ EN ANNEN MÅTE ENN Å VEIE LIKENE !

Invitasjonen til konkurransen

Invitasjonen til konkurransen

Stikkord: , , ,