BJØRKELANGEN SETTEFISK SNUR TRENDEN

Vi har i det siste satt fingern på en storfisktrend i settefiskverden. Hyggelig for en gang skyld å komme med en gladmelding i så henseende 🙂

Bjørkelangen Settefisk er et anlegg som drives på dugnad,og er underlagt Bjørkelangen JFF. Anlegget produserer flott fisk og har de siste årene blitt en stor leverandør av settefisk på Østlandet. Da ønsket om å kjøpe stor fangbar fisk har økt dramnatisk de siste årene, sendte de nylig ut dette et informasjonsskriv til kundene sine hvor dette er noe av innholdet:

«Det stadig økende behover for stor settefisk (3-åringer) har nå kommet til et punkt hvor vi rett og slett må snu trenden. fra 2016 ser vi oss nødt til å redusere tilgangen til 3-årig settefisk. Dette vil føre til bedre vannkvalitet på settefiske generelt samt større 1 og 2-åringer … I et lengre perspektiv mener vi det er mer lønnsomt å sette ut fisk i mindre størrelse. Dette gir finere og villere fisk samt mer naturlig fiskevann. 3-åringer er et tiltak for å selge fiskekort der og da og da og bør slik vi ser det ikke være basisen i bestanden.»

LN

 

 

 

 

Stikkord: , ,