Blegefiskere i ByglandsfjordenI  en serie artikler i bladet Alt om fiske har jeg det siste året fortalt historier om eksotiske og underfundige fiskeutsettinger foretatt i Norge siden siste del av 1800-tallet. Artikkelen i nr 2 / 2015 omhandler blege – en laks som lever hele livet sitt i et avgrenset område i Seterdalen:

«En klar høstdag i 1948 lettet et fly fra Fornebu med 3000 sommergamle fisker ombord. I løpet av den nærmeste timen skulle norgeshistoriens mest spektakulære settefiskforsøk finne sted. Ikke bare utsettingsmetoden var merkverdig. Det samme var settefiskene som dalte ned fra himmelen over innsjøen Langen i Enebakk denne formiddagen.

I jakten på den optimale settefisk er det blitt gjort mange underfundigheter i regi av statlige forvaltere siden norsk innlandsfiskekultivering skjøt fart på midten av 1800-tallet. Fremmede arter som regnbueørret, amerikansk bekkerøye og black bass, ble gjentatte ganger forsøkt etablert i tiårene før 1. verdenskrig. Men da utsettingene mislyktes gang på gang ble idèen om utenlandsk fiskeblod i norsk fauna skrinlagt. Det gjorde imidlertid ikke tanken om spredning av allerede etablerte arter til områder hvor de ikke fantes. Millioner av sik og røye – unger ble produsert og satt ut. Mort, gjedde, lagesild og gjørs ble også spredt med det offentliges velsignelse og Vänernlaks og Atanterhavslaks ble satt ut i Mjøsa, Randsfjorden og Tyrifjorden. Det mest forunderlige av alle utsettingsforsøk opp gjennom historien er imidlertid forsøkene på å spre Byglandsbleke til vann og tjern i Osloområdet. …

… Det skulle en eksentriker fra Hakadal til for å definere hva slags fisk den særegne laksefisken i Otravassdraget er; en spenstig slank krabat som sjelden blir større enn kvartkiloen. Det han beskrev som ”en betagende skjønnhet”, det setersdølene kalte blege, beskrev professor Knut Dahl i 1927 som en relikt stamme av salmo salar, altså en laks og ikke en småvokst ørret som de lokale alltid hadde trodd. Blegen vokser i lengde hele livet men blir slankere og smalere som en del av livssyklusen. Den blir sjelden større enn ¼ kg og kan ha en imponerende lav k-faktor. Den laveste jeg har sett notert er på 0,22 og stammer fra en fisk tatt under prøvefiske. Med en lengde på 25 cm og en vekt på 34 gram snakker vi virkelig tynn vare»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Les hele artikkelen her:

Bleke

Vil du vite mer:

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/1428/DN-utredning%205-2009_nett.pdf

LN

Stikkord: , , , ,