I kapittel 2 av LarsogLars-serien «Fjordmenn» på VGTV besøkte vi fella i Etne, en innretning hvor all fisk på vei opp elva blir ledet inn i et kammer og den rømte oppdrettsfisken avlives.

Ihjelklubbet rømt oppdrettslaks fanget i fella i Etne i begynnelsen av juli

Ihjelklubbet rømt oppdrettslaks fanget i fella i Etne i begynnelsen av juli

Årets telling er nå avsluttet og tallenes klare tale, slik de presenteres i siste mail  fra Etne elveeierlag ser slik ut:

«Tala viser pr. 24.10. 2014 , med 2013 i (  )             

Villaks            434    (1141)

Sjøaure          354    (922)

Oppdrettslaks 150    ( 69) 

Så er det grunn til å merka seg at 2013 var berre halvparten av 2012.

I tillegg er det den siste månaden fiska ca. 140 rømlingar nedanfor fella.

Tala er tydelige med dramatisk nedgang for villfisken og tilsvarande dramatisk oppgang for rømlingane.»  

Stikkord: , , , ,