SISTE SJANSE ?!

Bekker og elver går flomstore over store deler av landet. De fleste ørretene har allerede vært på bekken og sluppet rogn og melke allerede, men fortsatt er det muligheter til å ta paringen nærmere i øyesyn. En kratfig lykt og fokus på små gytebekker kan medføre et syn av de sjeldne – om du vet hvor du skal se og er på rett sted til rett tid.

Fra en meterbred bekk et sted i Sørøst-Norge :)

Fra en meterbred bekk et sted i Sørøst-Norge 🙂

Det heter seg at de største er de siste til å finne veien opp til gyteområdene. Med en mer enn middels våt oktober og styrtregnet de siste dagene, er det stor sannsynlighet for at de gjeveste fiskene søker veien opp til de strømmende gytearenaene sine denne helgen.

God tittehelg !

 

Stikkord: , , , ,