«Hvis vi ikke gjør noe med lakselusa nå, vil det ikke være fiskbar bestand av sjøørret i Norge om ti år». Dette sier forsker Bengt Finstad i NINA, ansvarlig for rapporten om lakselus og sjøørret som ble publisert i går.

Sammen med Havforskningsinstituttet og UNI Miljø har NINA gjennom ført en omfattende studie av forholdene langs kysten, og resultatene er entydige. Det samme er hovedårsaken til problemet.

«Det har aldri vært så mye lakselus på sjøørreten som i år. Verst var det i ytre del av Namsenfjorden, der vi i juli fant sjøørret som i snitt hadde over to hundre lus. Selv om jeg har jobbet med dette i over tjue år er jeg sjokkert over hvor ille det er»

Les rapporten her:

http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/3454/Slar-alarm-for-sjoorreten.aspx

Stikkord: ,