Posering for fotograf Nilssen med Ihjelklubbet rømt oppdrettslaks fanget i fella i Etne.

Posering for fotograf Nilssen med Ihjelklubbet rømt oppdrettslaks fanget i fella i Etne.

I går besøkte vi et av de mest offensive prosjektene, som er satt i gang her i landet, for å hindre oppgang av rømt oppdrettslaks og få en oversikt over omfanget av problemet med rømlinger som går opp i elvene for å pare seg med villaks. All oppgåendefisk blir ledet inn i en felle. Villfisken blir sluppet videre, mens rømt oppdrettslaks tas livet av og analyseres. I flg Øystein Skaala ved Havforskningsinstituttets avdeling i Rosendal og initiativtaker til prosjektet, kan en ved hjelp av DNA-analyser finne tilbake til hvor rømlingene kommer fra, ja endog hvilken merd de har bodd i før de har stukket av.

To be seen on Lars & Lars Blogg TV på VGTV i løpet av sommeren.

En nydeligvillaks følges med kamera etter den er tatt prøver av og sluppet fri i Etne

En nydelig villaks gåt  opp i Etne følges med kamera etter den er tatt prøver av og sluppet fri

Stikkord: , , , , , , , , , ,