MYGGPUPPE!

Lenth i posisjon ...

Lenth i posisjon …

Stor fisk – små fluer 🙂

Fjærmyggpupper #18 har vært medisinen som har funket på de siste dagers fjærmyggspisere.

Palomino midge

Palomino midge

Det hører til sjeldenhetene at Lenth går under overflaten med varene, men i går måtte han, og det funket:

PuppeLars

Puppe-Lars

Ni

 

Stikkord: , , , , , , , , ,