Årets første opptaksdag blir i Hardyguttenes ånd. I dag skal vi sjekke ut info og rykter om en reproduserende bestand av regnbueørret i en liten bekk i Vestfold, eller var det Akershus, eller  …

Regnbueørreten har vært forbudt å sette ut siden 1992. Den er  svartelistet av Miljødirektoratet på tross av storstilet oppdrett av arten både i mærder langs kysten og til rakfiskproduksjon.

Regnbueørreten fantes opprinnelig bare på Nordvestkysten av USAI fjor viste vi at den har etablert seg i sin anadrome form i en liten elv på Vestlandet. På 90-tallet hadde  rømlinger fra settefiskanlegg dannet bestander flere steder også i innlandet landet. De forsvant sakte men sikkert, men det finnes visst nok fortsatt noen igjen – noe vi vet mer om etter dagens opptak  🙂

Vill norsk regnbue fra 2013

Vill norsk regnbue fra 2013

 

Stikkord: , , , , ,